1. QUY ĐỊNH KHI ĐĂNG TIN TẠI DIỄN ĐÀN THẢO DƯỢC QUÝ
  + Nói Không Với Đăng Bài Trùng Nội Dung, Sai Chuyên Mục Đăng Tin
  + Khác Tiêu Đề Và 30% Nội Dung Tin Đăng
  + Không Trái Với Thuần Phong Mỹ Tục Và Quy Định Của Pháp Luật VN...
  BQT Sẽ Banned TV Và Xóa Tất cả bài viết mà không cần báo trước...

Recent Content by dacsanquangninh2

 1. dacsanquangninh2
 2. dacsanquangninh2
 3. dacsanquangninh2
 4. dacsanquangninh2
 5. dacsanquangninh2
 6. dacsanquangninh2
 7. dacsanquangninh2
 8. dacsanquangninh2
 9. dacsanquangninh2
 10. dacsanquangninh2
 11. dacsanquangninh2
 12. dacsanquangninh2
 13. dacsanquangninh2
 14. dacsanquangninh2
 15. dacsanquangninh2